Natuurpunt Beringen Valei van de Zwartebeek Natuurpunt Lummen Natuurpunt Regio Zelem Natuurpunt Natuurpunt Hechtel-Eksel Home
  • algemeen
  • bestuur
  • gidsen
  • helpende handen
  • slobkousjes
  • professionelen
Algemeen

Natuurpunt is uitgebouwd rond 4 kernactiviteiten:

 

Veiligstellen en ontwikkelen van natuurgebieden

Natuurpunt is grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen.

 

Natuurpunt Hechtel-Eksel draagt zorg voor haar natuurgebieden in valleien van de Zwarte Beek(brongebied), de Grote Nete (Veewei) en Bollissenbeek /Dommel. Deze laatste twee worden beheer op initiatief van en in samenwerking met Natuurpunt Noord-Limburg.

 

In de Vallei van de Zwarte Beek werkt Natuurpunt Hechtel-Eksel samen met de Natuurpunt Beringen, Natuurpunt Lummen en Natuurpunt Regio Zelem. Samen zorgen we voor meer en mooiere natuur in heel het beekdal, van bron tot monding. Gezamenlijk worden 1.500 ha beheerd, waarvan 600 ha gelegen is op het Militair Domein van Leopoldsburg. De Vallei van de Zwarte Beek is dan ook het grootste natuurgebied in beheer bij Natuurpunt.

 

Het beheer van de terreinen gebeurt door een vaste ploeg professionelen bijgestaan door vrijwilligers. Runderen, schapen, paarden of ezels helpen op sommige plaatsen mee met het beheer.

 

(boven)

 

Natuurstudie

Dankzij inzet van vele vrijwilligers kunnen grote hoeveelheden natuurgegevens verzameld worden.

 

Losse gegevens kan je zelf invoeren via www.waarnemingen.be.
De natuurstudiegroep 'De Slobkousjes' komt regelmatig samen om stukjes natuur te inventariseren.

Neem een kijkje in onze folder.

 

Meer info over 'de Slobkousjes'

 

(boven)

 

Beleving, vorming en educatie

We zijn fier op de natuur in onze gemeente en laten die graag aan je zien.

 

Hiervoor organiseren we regelmatig natuurwandelingen op verschillende plaatsen in Hechtel en Eksel. Wie nog meer wil weten kan één van de cursussen meevolgen. De volgende activiteiten vind je hier. Op de Resterheide staat er op de tweede zondag van elke maand een Resterheidegids voor je klaar.

 

Leerlingen van de scholen in Hechtel-Eksel kunnen gratis deelnemen aan onze educatieve programma's aan de Katershoeve, in de Hechtelse Duinen of op de Resterheide. Scholen buiten de gemeente betalen een bijdrage.

 

Meer info

 

Je kan ook een wandeling aanvragen op de Resterheide of in een ander natuurgebied in Hechtel-Eksel.

 

Meer info

 

(boven)

 

Beleidswerking

Natuurpunt wil via haar vrijwilligers meedenken over het beleid op alle niveau's.

 

Natuurpunt Hechtel-Eksel is onder meer vertegenwoordigd in de Milieuraad Hechtel-Eksel en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

 

(boven)

 

 

Bollisserbeek

 

 

 

 

 

 

Aberdeen Angusrunderen

 

 

 

 

 

 

Blauwtje

 

 

 

 

 

Natuurexcursie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu

Bestuur
Johan Van Den Bosch   Krista Bovens   Theo Geuens   Jean Kuppens   Ine Reynders   Gunter Eerdekens   Harry Theunissen   Karine De Wyngaert                    

 

Voorzitter : Johan Van Den Bosch

 

Penningmeester : Theo Geuens

 

Secretariaat : Krista Bovens

 

Bestuursleden :Jean Kuppens – Ine Reynders – Karine De Wyngaert - Gunter Eerdekens - Harry Theunissen

 

Het afdelingsbestuur is samengesteld uit leden van Natuurpunt Hechtel-Eksel. In het bestuur zijn alle groepen van de afdeling vertegenwoordigd .

 

Tijdens de bestuursvergaderingen worden de voorbije en toekomstige activiteiten, het beheer van de natuurterreinen en de beleidsdossiers die de afdeling aanbelangen besproken. Er is altijd plaats voor nieuwe ideeën !

 

Enkele keren per jaar komen bestuursleden en andere vrijwilligers samen om het uitgevoerde en geplande beheer van het natuurreservaat 'Vallei van de Zwarte Beek - brongebied' te overlopen. Dit gebeurt samen met de professionele medewerkers van Natuurpunt.

 

Het bestuur van de afdeling draagt de vertegenwoordigers voor diverse organisaties voor.

 

Vertegenwoordigers:

Natuurpunt vzw

Beleidsraad Natuurpunt : Johan Van Den Bosch
Natuurpunt Beheer vzw: Theo Geuens
Natuurpunt Studie vzw : Ine Reynders

Natuurpunt Educatie vzw: Willy Cosyns

 

Natuurpunt Limburg

Johan Van Den Bosch

 

Milieuraad Hechtel-Eksel

Willy Cosyns

GECORO

Ine Reynders
Johan Van Den Bosch

IVR (Interlokale Vereniging Restrheide)

Willy Cosyns
Theo Geuens

Cultuurraad Hechtel-Eksel

Theo Geuens

Regionaal Landschap Lage Kempen

Ine Reynders

 

Afdelingenoverleg Noord-Limburg

Willy Cosyns

Life Dommeldal

Theo Geuens
Jean Kuppens

Wild Beheers Eenheid De Zandhaas

Johan Van Den Bosch

 

(boven)

 

Veenpluis
Natuurgidsen

 

Natuurgidsen

Onze natuurgidsen begeleiden op aanvraag wandelingen voor groepen in de Hechtel-Ekselse natuurgebieden.

 

Voor de wandelingen in de Vallei van de Zwarte Beek spreken af in de buurt van de Katershoeve (hoek Oude Barrierstraat – Hoefstraat).

 

Voor de leerlingen van de basisschool werkten we 2 leuke activiteiten uit : Poelen voor kinderen en Duinen voor kinderen.

 

Meer info

 

(boven)

 

Resterheidegidsen

De Resterheidegidsen begeleiden wandelingen en scholenprogramma's op de Resterheide. Deze activiteiten worden uitgewerkt door Natuurpunt Hechtel-Eksel, met de steun van de Interlokale Vereniging Resterheide (Stad Peer en Gemeente Hechtel-Eksel).

 

De voorbereiding en nascholing gebeurt door vrijwiligers van Natuurpunt Hechtel-Eksel.

 

Meer info

 

(boven)

 

Met de gidsen op stap

 

 

Met de gidsen op stap

 

Logo Resterheide

Helpende handen

Minimaal zes keer per jaar organiseren we een natuurbeheer voormiddag. Dit is meestal op zaterdag. We ruimen zwerfvuil op, verzamelen maaisel, maken het wandelpad vrij, ruimen een dichtgegroeide poel, maken de heide open, …. Wat er op het programma staat en wat je best meebrengt verneem je in de kluskaart. Wij zorgen voor de pintjes en de vlaai !

 

Hou mij op de hoogte via een kluskaart

 

 

 

Een nieuwsbrief maken, pannenkoeken bakken, het lokaal in de Katershoeve schilderen, …. er zijn nog heel wat andere taken voor onze vrijwilligers. Vele handen maken het werk licht !

Ik wil graag meewerken met Natuurpunt Hechtel-Eksel

 

 

Helpende handen aan het werk

 

Smakelijk eten

Slobkousjes

De Regionale Plantenwerkgroep "De Slobkousjes" is  een enthousiaste groep natuurliefhebbers die wekelijkse wandelingen maken, al naar gelang het seizoen, op zoek naar planten, paddenstoelen en mossen maar tegelijkertijd genieten van wat de natuur aan moois te bieden heeft.


Je hoeft geen voorkennis over planten te hebben om mee te komen wandelen en genieten.

 

Waarom een plantenwerkgroep de naam van een insect draagt?
Al van bij aanvang was er aandacht voor de samenhang in de natuur. Het enthousiasme was altijd groot als men in het veld kon vaststellen hoe de grote wederik door de slobkousbij wordt bestoven. Het was dan ook niet moeilijk om deze schattige bij met haar, met stuifmeel, dik beladen pootjes tot mascotte te promoveren.

Neem een kijkje in onze folder.

 

Meer info

 

Logo Slobkousjes
Professionele medewerkers

 

Terreinploeg "brongebied en bovenstroom"

De terreinploeg bestaat uit een 9-tal natuurarbeiders. Zij staan in voor het dagelijks beheer en het onderhoud van een groot gedeelte van de Vallei van de Zwarte Beek.

 

(boven)

 

Personeel, gehuisvest in het bezoekerscentrum "De Watersnip"

Het Bezoekerscentrum "De Watersnip" is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos, de Stad Beringen, Provincie Limburg en Natuurpunt.

 

De werking van De Watersnip wordt verzekerd door een aantal vaste medewerkers. Zij kunnen rekenen op de medewerking van een groot aantal vrijwilligers van Natuurpunt.

 

De Watersnip huisvest ook het secretariaat van Natuurpunt Beringen. Het secretariaat verwerkt gegevens van Natuurpunt Beringen en van de terreinploeg.

 

De consulent planning West-Limburg van Natuurpunt heeft een vaste stek in De Watersnip.

 

Ook de consulent beweging Limburg treffen we regelmatig aan in De Watersnip.

 

(boven)

 

Herders

Grote delen van de heideterreinen, enkele weilanden en de mijnterril van Zolder worden begraasd door Drentse heideschapen onder de hoede van de herders.

 

(boven)

Terreinploeg

Klik op de foto en hij vergroot

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herders